תכנון וליווי תב”ע לאזור הצפוני של ברשוב, רומניה / לקוח: קבוצת פלטינום / 2009