מגדלי טופז בברשוב , רומניה / כ-52,000 מ”ר מבונה, 440 יח”ד ו- 1,200 מ”ר מסחר / לקוח: קבוצת פלטינום / 2009