השתתפות בתחרות פומבית לתכנון האגף החדש למוזיאון ת”א לאומנות / ת”א / מזמין: מוזיאון ת”א / 2003