בית פרטי / בניה חדשה / 415 מ”ר / תל-גנים, רמת –גן /  לקוח: משפחת ח. / 2018