מקום שלישי בתחרות לתכנון כפר המשתלמים בקריית הטכניון (שלב ברירת המזמין)/ חיפה / 215 יח”ד / מזמין: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל / 2004