בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 24 יח”ד / 5358 מ”ר / גבעתיים / לקוח: חב’ מטרופוליס / 2019