בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 35 יח”ד / 7565 מ”ר / גבעתיים / לקוח: חב’ מטרופוליס / 2020