פטופי – העיר העתיקה בברשוב, רומניה/ כ-15,000 מ”ר מבונה, 130 דירות יוקרה / לקוח: קבוצת פלטינום / 2009