נספחי בינוי לבנייה רויה וגבוה / תב”ע ראש העין שכונה אי / מתכנן ראשי: יאיר אביגדור אדריכלים ומתכנני ערים / ראש העין / 2010