בניין מגורים / הריסה ובניה מחדש / 10 יח”ד / כ-2000 מ”ר / גבעתיים / לקוח: פרטי / 2020