הצעה לחידוש והרחבת מבנה הפלנטריום כמרכז מבקרים / בשיתוף עם יאיר אביגדור אדריכלות ותכנון ערים / מבנה לשימור / 850 מ”ר / 2005