בית פרטי / שינוי מבנה קיים ותוספת בניה /440 מ”ר / ק+1+מרתף / סביון / לקוח: משפחת ח. / 2015