תב”ע לתכנון שכונה החדשה בהטיור, רומניה / 112 דונם / לקוח: פרטי / 2009