זכייה במקום ראשון בתחרות רעיונית לתכנון קו החוף הרצליה / בשיתוף עם אדר’ תומר מימון / מזמין: עיריית הרצליה ועמותת האדריכלים / 2002