מגדלי סנצ’ורי בברשוב , רומניה / כ-43,000 מ”ר מבונה, 530 יח”ד ב-6 מבני מגורים / לקוח: קבוצת פלטינום / 2009