השתתפות בתחרות פומבית לתכנון קמפוס בצלאל במגרש הרוסים / ירושלים / 28,000 מ”ר / מזמין: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב / 2006