עיבוי ותוספת לבניין קיים / התחדשות אורבנית במסגרת תמ”א 38 / תוספת 6 יח”ד / לקוח: חב’ קריגר נדל”ן ת”א / 2018