הרחבה וחידוש מבנה דיור מוגן קיים, תוספת קומות / בשיתוף עם משרד: תמי יניב אדריכלות / תוספת 18 יח”ד / 2400 מ”ר / רמת-השרון / לקוח: בית בלב / 2020