בית דיור מוגן / עיצוב פנים / בשיתוף עם משרד תמי יניב אדריכלות / 30,000 מ”ר / פתח-תקווה / לקוח: חב’ בית-בלב / חב’ ניהול: ניצן ענבר / 2018