התחדשות אורבנית במסגרת תכנית רובע 3 / תמ”א 38 / תוספת 3 יח”ד / לקוח: חב’ קריגר נדל”ן ת”א / 2018