מתחם מגורים, מסחר ומבני ציבור / בנייה חדשה על פי תוכנית מתאר / 140 יח”ד / כ- 27,000 מ”ר / רעננה / לקוח: חב’ מטרופוליס