השתתפות בתחרות סגורה לתכנון איזור המתנה ותכנון חדש לחללי עבודה למוזיאון ישראל בירושלים / ירושלים / מזמין: מוזיאון ישראל / 2019