מתחם שנקין – ויצמן, גבעתיים

מתחם התחדשות עירונית / איחוד וחלוקת מגרשים במסלול פינוי בינוי / תוספת של יח”ד, מסחר ומשרדים / 46,000 מ”ר / גבעתיים /2021

גורדון 22, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 24 יח”ד / 3900 מ”ר / גבעתיים / לקוח פרטי / 2020

שער העיר רעננה

מתחם מגורים, מסחר ומבני ציבור / בנייה חדשה על פי תוכנית מתאר / 140 יח”ד / כ- 27,000 מ”ר / רעננה / לקוח: חב’ מטרופוליס

צפון תל-אביב

ארבעה בנייני מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 264 יח”ד / כ- 29,000 מ”ר / לקוח: חב’ מטרופוליס

נתן אלתרמן 6-8, תל-אביב

ארבעה בנייני מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 140 יח”ד / כ- 27,000 מ”ר / תל-אביב/ לקוח: חב’ מטרופוליס / 2019-2020

מגדלי טופז בברשוב, רומניה

מגדלי טופז בברשוב , רומניה / כ-52,000 מ”ר מבונה, 440 יח”ד ו- 1,200 מ”ר מסחר / לקוח: קבוצת פלטינום / 2009

קו-החוף הרצליה, תחרות רעיונית

זכייה במקום ראשון בתחרות רעיונית לתכנון קו החוף הרצליה / בשיתוף עם אדר’ תומר מימון / מזמין: עיריית הרצליה ועמותת האדריכלים / 2002