גורדון 22, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 24 יח”ד / 3900 מ”ר / גבעתיים / לקוח פרטי / 2020

צפון תל-אביב

ארבעה בנייני מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 264 יח”ד / כ- 29,000 מ”ר / לקוח: חב’ מטרופוליס

נתן אלתרמן 6-8, תל-אביב

ארבעה בנייני מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 140 יח”ד / כ- 27,000 מ”ר / תל-אביב/ לקוח: חב’ מטרופוליס / 2019-2020

המעלות 6-8, גבעתיים

שני בנייני מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 50 יח”ד / 8895 מ”ר / גבעתיים / לקוח: חב’ מטרופוליס / 2017

שדה בוקר 25-27, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 24 יח”ד / 5207 מ”ר / גבעתיים / לקוח: חב’ מטרופוליס / 2019

שדה בוקר 17-19, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 24 יח”ד / 5358 מ”ר / גבעתיים / לקוח: חב’ מטרופוליס / 2019

שדה בוקר 11-13-15, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 35 יח”ד / 7565 מ”ר / גבעתיים / לקוח: חב’ מטרופוליס / 2020

בלוך 9-11, גבעתיים

שני בנייני מגורים / הריסה ובניה מחדש במסגרת תמ”א 38/3 / בשיתוף משרד: גוטסמן שמלצמן אדריכלים / 53 יח”ד / 6890 מ”ר / גבעתיים / לקוח: קבוצת רימון / 2020

עובדיה מברטנורה 22, תל-אביב

התחדשות אורבנית במסגרת תכנית רובע 3 / תמ”א 38 / תוספת 3 יח”ד / לקוח: חב’ קריגר נדל”ן ת”א / 2018