בית בסביון

בית פרטי / שינוי מבנה קיים ותוספת בניה /440 מ”ר / ק+1+מרתף / סביון / לקוח: משפחת ח. / 2015

בית בנווה מונסון

בניה חדשה של שני קוטג’ים על מגרש קשתי / 400 מ”ר / נוה-מונוסון / 2012