ריינס 24, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה מחדש / 10 יח”ד / כ-2000 מ”ר / גבעתיים / לקוח: פרטי / 2020

שדה בוקר 25-27, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 24 יח”ד / 5207 מ”ר / גבעתיים / לקוח: חב’ מטרופוליס / 2019

שדה בוקר 17-19, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 24 יח”ד / 5358 מ”ר / גבעתיים / לקוח: חב’ מטרופוליס / 2019

שדה בוקר 11-13-15, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 35 יח”ד / 7565 מ”ר / גבעתיים / לקוח: חב’ מטרופוליס / 2020

בלוך 9-11, גבעתיים

שני בנייני מגורים / הריסה ובניה מחדש במסגרת תמ”א 38/3 / בשיתוף משרד: גוטסמן שמלצמן אדריכלים / 53 יח”ד / 6890 מ”ר / גבעתיים / לקוח: קבוצת רימון / 2020

דירה במגדל צמרת, תל-אביב

שתי דירות מחוברות / עיצוב פנים / 270 מ”ר / מגדל דאבל-יו בוטיק, תל-אביב / לקוח: משפ’ ו. / 2013

עובדיה מברטנורה 22, תל-אביב

התחדשות אורבנית במסגרת תכנית רובע 3 / תמ”א 38 / תוספת 3 יח”ד / לקוח: חב’ קריגר נדל”ן ת”א / 2018

הצעה לתחרות לתכנון קמפוס בצלאל

השתתפות בתחרות פומבית לתכנון קמפוס בצלאל במגרש הרוסים / ירושלים / 28,000 מ”ר / מזמין: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב / 2006