מתחם שנקין – ויצמן, גבעתיים

מתחם התחדשות עירונית / איחוד וחלוקת מגרשים במסלול פינוי בינוי / תוספת של יח”ד, מסחר ומשרדים / 46,000 מ”ר / גבעתיים /2021

גורדון 22, גבעתיים

בניין מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 24 יח”ד / 3900 מ”ר / גבעתיים / לקוח פרטי / 2020

שער העיר רעננה

מתחם מגורים, מסחר ומבני ציבור / בנייה חדשה על פי תוכנית מתאר / 140 יח”ד / כ- 27,000 מ”ר / רעננה / לקוח: חב’ מטרופוליס

צפון תל-אביב

ארבעה בנייני מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 264 יח”ד / כ- 29,000 מ”ר / לקוח: חב’ מטרופוליס

נתן אלתרמן 6-8, תל-אביב

ארבעה בנייני מגורים / הריסה ובניה במסגרת תמ”א 38 / 140 יח”ד / כ- 27,000 מ”ר / תל-אביב/ לקוח: חב’ מטרופוליס / 2019-2020

הצעה לתכנון בניין עיריית גבעתיים

בניין עיריית גבעתיים / מכרז לתכנון המבנה / בשיתוף משרד מן שנער אדריכלים ובוני ערים / 4450 מ”ר / גבעתיים / לקוח: עיריית גבעתיים / 2015

בית בלב, רמת השרון

הרחבה וחידוש מבנה דיור מוגן קיים, תוספת קומות / בשיתוף עם משרד: תמי יניב אדריכלות / תוספת 18 יח”ד / 2400 מ”ר / רמת-השרון / לקוח: בית בלב / 2020